Ajohidasteet

Alueilla, joilla halutaan edistää liikenneturvallisuutta ja hidastaa ajonopeuksia, kuten koulujen edustoilla ja pihakaduilla, voidaan käyttää ajohidasteita.  Ajohidasteet soveltuvat nopeusalueelle 20-50 km/h.

Ajohidaste muodotustuu viistoista hidaste-elementistä ja tasoelementeistä. Luiskat tehdään asfaltista. Tasoelementtejä löytyy myös valkoisiksi läpivärjättyinä, joita voidaan käyttää korotetuissa suojateissä, jolloin suojantien huoltomaalausta ei tarvita.